Facebook Like Box
Üvegfal, üvegkorlát, egyedi zuhanykabin készítés

Általános Szerződési Feltételek

Általános Szerződési Feltételek

Az alábbi dokumentum nyomtatott formában elérhető bemutatótermünkben is.

Az alábbi üzleti feltételek érvényesek minden ajánlatunkra, szállításunkra és szolgáltatásunkra. Bármilyen módosítás, még akkor is, ha az a felek között megbeszélésre került, csak írásban, személyesen a szerződés módosításával lehetséges.

Szerződés: Megrendelésnek, megállapodásnak csak a vevő és a Szállító által aláírt, dátummal ellátott megrendelés visszaigazolás tekinthető. Szóbeli megrendelésre és a megrendelés módosításra nincs lehetőség.

Árak: Árajánlat szerint, a megadott műszaki tartalommal.

Fizetési feltételek: A megrendeléskor a bruttó ár 50%-át szükséges előlegként befizetni. A számla végösszege a kiszállítás, telepítés előtt, illetve kizárólag termék vásárlása esetén a telephelyi átvételekor esedékes. A gyártás indítása és a késztermék szállításának feltétele az előleg befizetése, illetve a végszámla kiegyenlítése. Amennyiben az előleg befizetése ill. átutalása késik, úgy a szerződésben vállalt szállítási határidő a késedelmes napok számával meghosszabbodhat.

Fizetési mód: Készpénzzel a pénztárban, vagy banki átutalással. utalás esetén a pénzügyi teljesítés tényének hiteles (banki) igazolása szükséges. A vételár teljes kiegyenlítéséig a Szállító a termékekre a tulajdonjogát fenntartja. Az elkészült termékek a Vállalkozó raktárából kizárólag az ellenértékük teljesítése után szállítható el és építhető be.

Gyártási határidő: 1-3  hét,  beépítés esetében 2-6  hét, nyomtatott üvegek esetében 3-8 hét, Németországi szerelvények esetében 3-8 hét.

Szállítási határidő után két héten belül történő szállítás még időben történő teljesítésnek minősül. Az áru készre jelentése (e-mail, SMS) szerződésteljesítésnek minősül. A határidőket a felméréstől és a teljes műszaki tartalom megadásától és az előleg beérkezésétől kell számítani. Vismajor, közlekedési- és üzemzavarok, munkabeszüntetés, nyersanyagban és hasonlókban felmerülő hiány esetében a szállítási határidő a fentiek következtében kiesett időtartamnak megfelelő teljesítési idő meghosszabbításához vezetnek. Amennyiben egy esetleges szállítási késedelem felmerül, a Szállító évi 5% kötbért tartozik megfizetni a Vevő részére írásos igény esetén. Fentieken túli kártérítési igény a gyártó részére nem róható fel. A Szállító fenntartja magának az előszállítás és a részszállítás jogát.

Teljesítés: Készre jelentés és a végszámla rendezése után a Szállító telephelyén, állványon, csomagolás nélkül található meg az áru. A Szállító lehetőséget biztosít a megrendelt termékek telephelyi – fizetést megelőző átnézésére. A Szállító a termék a Vevő, vagy meghatalmazottja (megbízott szállító) részére történő átadását követően mennyiségi és minőségi reklamációt nem fogad el. A nem általunk telepített/szállított termékek esetén a későbbi viták elkerülése végett az átvételkor írásban, de legkésőbb 24 órán belül az esetleges sérüléseket és lap elhajlásokat azonnal jelezni kell, mert azokra való hivatkozást a későbbiekben nem fogadunk el. A termékek csomagolásához NEM biztosítjuk a csomagoló anyagot. A szállító vagy szállíttató személy gondoskodik a szükséges alátétfák stb. biztosításáról. Meghatalmazottnak tekinthető minden olyan személy, aki a Megrendelő személyes megjelenése hiányában a helyszínen, mint képviselő megjelent. A képviselő személyét a Megrendelő semmilyen módon nem vitathatja. Amennyiben a termék végszámláját a Megrendelő a feltüntetett határidőn belül nem teljesíti  az esetlegesen felmerülő fizetési felszólítási adminisztrációs díjak (5000 Ft+ÁFA/alkalom) és ügyvédi költségek (25.000 Ft+ÁFA/alkalom), valamint a behajtás költségeinek esetleges bírósági és egyéb járulékos költségeinek megfizetését a Megrendelő nem vitatja és azokat teljesíti.

Szállítás: A Megrendelő értesítését (készre jelentését) követően 1 héten belül a Vevő által biztosított gépjárművel, vízszintes vagy függőleges helyzetben rögzítve történik. Külön kérésre a Szállító előre egyeztetett díjazás és elszámolás mellett megszervezi a késztermék kért helyszínre juttatását (telekhatárig). A kockázatviselés a Megrendelő részére az áru raktárunkban történő felrakással veszi kezdetét. A kiszállítás NEM tartalmazza az emeletre, lakásba, házba  történő beszállítást. A Vevő tudomásul veszi, hogy a kiértesítéstől számított egy héten belül az árut elszállítja. Ha ez nem történik meg, a Szállító minden további megkezdett hét után 10 000 .-Ft + ÁFA tárolási díjat számolhat fel megrendelésenként, melynek jogosságát a Megrendelő nem vitathatja.

Csomagolás: A termékek csomagolással nincsenek ellátva. A sérülések elleni védelemről való további fokozott gondoskodás a Megrendelő kötelessége. A kilincs és egyéb opcionális tartozék , amennyiben a megrendelés részét képezi, külön csomagolva kerül átadásra.

Nyílások előkészítése a falban: A kész termékek kizárólag abban az esetben nyújtják a bemutatóteremben tapasztalt minőséget, amennyiben az üvegeket fogadó falnyílások kiképzése is megegyezik a bemutatóteremben kialakított nyílásokkal. A megfelelő fogadószerkezet kialakítása az épület kivitelezését végző kőműves vagy szárazépítő feladata és az építtető felelőssége. Amennyiben a helyszíni felmérés során hibát tár fel a felmérést végző szakember, a Megrendelő köteles a megkifogásolt hibákat a szállítás, telepítés időpontjáig elhárítani és a felmérőlapon rögzített falnyílás méreteket kialakítani.

Szakszerű telepítés feltételei: Az épület-kivitelezési pontatlanságokért a Megrendelő felel, az erre visszavezethető esztétikai problémák nem képezhetik reklamáció tárgyát, még abban az esetben sem, ha erre külön nem hívtuk fel a Megrendelő figyelmét. A felmérés időpontjában a padlón a végleges padlóburkolatnak, a falkávákon – amennyiben tervezve volt – a végleges falburkolatoknak fent kell lennie! Az esetleges padlószint szintkülömbségeiért Cégünk nem vállal felelősséget és nem korigálja azt. A burkolatok pozícionálásáról, miszerint a burkolatok az ajtó alá futnak, vagy hozzá zárnak, a Megrendelő szabadon dönt, de köteles az eredeti felmérési lapon rögzített falnyílás méreteket biztosítani.

Helyszíni felmérés: Külön kérésre, ha a beépítést, mint külön szolgáltatást is megrendelik, az anyagok gyártása előtti pontosítás végett díjazás ellenében felmérést végzünk, egyéb esetekben felmérést nem vállalunk. A felmérés nélkülözhetetlen feltétele a végleges padló- és falburkolatok megléte, függetlenül attól, hogy új beépítésről vagy cseréről van szó. Amennyiben a végleges burkolatok nincsenek elhelyezve, a Megrendelő nyilatkozik az utólagosan elhelyezésre kerülő burkolatok méreteiről, a falnyílás esetleges módosulásáról, de ezzel a felelőséget is vállalja a megrendelőlapon rögzített falnyílásméretek kialakításáért.   Amennyiben a felmérést nem társaságunk végzi, úgy a felelősség a Megrendelőt terheli.

Beépítés: Árajánlat alapján a Szállító vállalkozik az elkészült üvegszerkezetek helyszíni beépítésére is. Amennyiben a Megrendelő hibájából valamely termék nem kerül beépítésre, úgy a Megrendelő köteles minimum nettó 25.000Ft-ot téríteni az újbóli kiszállás előtt (Budapest). A termékek helyszíni telepítése építőipari szakmunka, a beépítések zajjal, és veszélyes hulladék keletkezésével járhat . A beépítéshez szükséges engedélyeket, illetve a beépítéshez szükséges körülményeket a Megrendelő köteles beszerezni, illetve biztosítani. A beépítéskor véletlenszerűen keletkező esetleges károkozások nem képezhetik reklamáció és egyéb későbbi kártérítési igény alapját. A felméréseket és beépítések munkaidőben, hétköznpokon 9-16 óra közt történnek, ezen kívüli időszakokra a Szállító külön díj ellenében vállalkozik, amennyiben a munkavállalói hajlandóság ezt lehetővé teszi.

A beépítés díja: A beépítés díja, összege a munka elkezdése előtt egyenlítendő ki. A díj tartalmazza a rögzítéshez szükséges segédanyagot, a szerkezetek szakszerű rögzítését és szükség szerinti beállítását, a kilincsek felrakását és a tartozékok átadását vagy kérésre felhelyezését.

A beépítés ütemezése: Az üvegek gyakorlatilag az építkezés utolsó fázisában, a teljes szerelvényezés, a padló- és falburkolatok és a festés elkészülte, valamint a falszerkezetek teljes kiszáradása után építhetőek be. A szerelés időpontját érdemes a szakipari munkák elkészülte utánra időzíteni, így a Megrendelő megvédheti üvegeit az esetleges sérülésektől.

Átadás-átvétel:  A munkalapon minden hibát, sérülést fel kell tüntetni. Utólagos észrevételt semmilyen formában nem tudunk elfogadni.

Garancia: A Szállító minden általa gyártott, forgalmazott, szakszerűen beépített üvegre a törvényben előírt szavatosságot, 12 hónap, garanciát vállal. A szakszerűtlen beépítés és karbantartás, idegen eredetű javítás, beavatkozás, változtatás esetén a Szállító mentesül a szavatosság alól.

A jótállás nem terjed ki a Megrendelő által biztosított anyagokra és az esetleges, utólagos (72 órán túl) üvegtörésekre, mechanikai sérülésekre, A NEM RENDELTETÉSSZERŰ HASZNÁLATBÓL BEKÖVETKEZŐ KÁROKRA, valamint a nem megfelelően kialakított fogadószerkezett miatt bekövetkező hibákra. (Burkolat, fuga és beépített profilok) A zuhanyzók vízzárása csak akkor megfelelő, ha az ajtó alatt a burkolat lejtése meghaladja a használat közben kialakuló vízoszlop magasságát. (beleértve a fugákat is) A burkolat megfelelő kialakításáért a megrendelő felel.

A vízzárások akkor tökéletesek, ha az épített falak a talajjal 90 fokos szöget zárnak be és felületük egyenes.

A jótállás feltétele a szakszerű beépítés, az általunk épített szerkezet részleges, vagy teljes megbontásával a garancia érvényét veszti.

Minőségi kifogásait a Vevő minden esetben írásban köteles közölni. Minőségi kifogás esetén a Szállító 30 napon belül szakembert küld a hiba elhárítására. Jogtalan hibabejelentés esetén a Vevő köteles a Szállítónak a kiszállással kapcsolatos költségeit megtéríteni. A szavatossági idő az átadás napjával indul függetlenül attól, hogy a Vevő mikor veszi birtokba az árut. Az áru az átvétellel véglegesen és fenntartás nélkül elfogadottnak tekintendő, a kifogásokat haladéktalanul (24 órán belül) a Vevőnek írásban kell jeleznie. Ellenkező esetben úgy tekintjük, hogy a Vevő elfogadta és kifogástalannak minősítette az árut. Amennyiben a Vevőt terhelő körülményekből eredően nem tud 1 héten belül gondoskodni a termék átvételéről és elszállításáról, a kockázatviselés kezdete az áru készre jelentésének időpontja. A fentiek értelmében vállalkozó kizárólag súlyos gondatlanságból adódó károsodásokért felel. Garanciális igény bejelentését kizárólag írásban fogadjuk el, melyet az uveg@uvegstudio.hu címre kérünk küldeni. A hibás termékek cseréje minden esetben a Szállító telephelyén történik. A nem általunk beépített termékek esetén nem vállalunk garanciát.

Megfelelő tájékoztatás: A megrendelés előtt alaposan gondolja át esetleges további kérdéseit, legyenek azok a felhasználással kapcsolatosak, avagy technikai természetűek, s tegye fel kollégáinknak! A megrendelést kizárólag abban az esetben írja alá, amennyiben minden kérdésére teljes körű, mindenre kiterjedő választ kapott és a szerződési feltételeinket el tudja fogadni. A Megrendelő az előlegszámla befizetésével kijelenti, hogy a termékkel kapcsolatban mindenre kiterjedő teljes körű tájékoztatást kapott. Minden szabvány kivitelezéstől eltérő esetben (nem megfelelő fogadószerkezetbeli kialakítások, kivitelezések, gazdasági okokból adódó kényszermegoldások) a kivitelezési megoldhatóság és felelősség a Megrendelőt terheli, még abban az esetben is, ha a felmérést vagy tájékoztatást társaságunk szakemberei végezték.

Budapest, 2015. 01. 01.